ROT-avdrag

Rotavdraget infördes år 2008 och har visat sig vara till stor glädje under åren. När man anlitar hantverkare för någon form av renovering, underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadsrätt och småhus får man göra ett skatteavdrag på 50 procent på arbetskostanden, maximalt 100 000 kr/år och person.

Eftersom avdraget är kopplat till den enskilda individen får man, om man är två ägare i fastigheten, en skattereduktion på 2 x 50 000 kr om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kr.

Kort sammanfattning av regler för ROT-avdrag

  • Rätten till avdrag är personlig får bara göras av den/dem som äger fastigheten eller bostadsrätten.
  • Avdraget görs på halva arbetskostnaden, maximalt 100 000 kr/år.
  • Finns det fler än en ägare till fastigheten får han/hon också göra avdrag till samma belopp. Båda ägarna kan alltså få en skattereduktion på 50 000kr om hela maxbeloppet utnyttjas.
  • Avdraget gäller enbart för arbetskostnader, alltså inte för material mm
  • F-skattsedel måste finnas hos företaget som utför arbetet.
  • Anlitat företag hanterar skatteavdragen direkt på fakturan.

För mer information om ROT-avdrag besök Skatteverkets hemsida.